НКТ – България взе участие в кръгла маса свързана с правата на човека и изграждането на устойчиви вериги за доставки
CoE OSCE Sofia 2024_IMG_8858_2400

На 29.05.2024 г. Секретариатът на Националната контактна точка (НКТ) на България, в лицето на г-жа Габриела Георгиева и г-жа Весела Петрова, взе участие в кръгла маса на тема свързана с правата на човека и изграждането на устойчиви вериги за доставки. Кръглата маса събра представители на бизнеса, национални и международни институции и неправителствения сектор в открита дискусия по темите.

Събитието беше организирано от Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН, в партньорство с  Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), отдела за борба с трафика на Съвета на Европа и Немското бюро за помощ по въпросите на бизнеса и правата на човека за повишаване на осведомеността за ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора и трудовата експлоатация. Кръглата маса предхождана от вчерашната конференция на тема „Засилване ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора и трудовата експлоатация във веригите за доставки”, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора, отдела за борба с трафика на Съвета на Европа и службата на специалния представител и координатор на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

 

По време на дискусията, участие взе и секретариата на НКТ – България, който представи както Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение на мултинационалните компании и Насоките на ОИСР за надлежна проверка на мултинационалните предприятия, така и в частност главата от Насоките на ОИСР – „Права на човека“. Бяха засегнати рамката за специфичните препоръки относно зачитането на правата на човека от предприятията, както и възможностите, които предлага механизма национална контактна точка.