Онлайн обучения на тема: Интегриране на ESG в управлението на компанията
Capture

В продължение на успешно проведеното събитие “Отговорно бизнес поведение“, организирано от ИАНМСП, в качеството й на Национална контактна точка на България,  Европейската банка за възстановяване и развитие и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Ви канят на безплатни онлайн обучения на темa: “Интегриране на ESG в управлението на компанията”.

Защо това обучение е точно за вас? Защото процесите на устойчивото развитие и въздействията на бизнеса от пожелателни стават задължителни. Ако изискванията за нефинансово докладване към вас растат, ако се увеличава натискът от международните ви партньори и клиенти и сте част от веригата на доставки на глобални компании – това обучение е възможност да разберете повече, да сверите часовника си и да напреднете.

Обучението ще бъде проведено на 27.11. и 29.11.
Форма на провеждане: Онлайн
Продължителност: 4 часа

Обучението ще бъде разделено на 4 модула в два отделни дни. Всеки модул ще засегне различна тема от устойчивото развитие на бизнеса. Препоръчваме участие във всички модули, за да добиете пълната картина. Могат да се включват представители на различни звена/отдели в компаниите, според техните отговорности и темите, които ги засягат.

Какво ще научите в Модули 1 и 2?

  • Какво означава ESG и как да работи за бизнеса ви?
  • Какви са свързаните с ESG регулации и как ви засягат?
  • Какво предвижда Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD)?
  • Как Таксономията на ЕС, която определя кои дейности са устойчиви, дава допълнителен достъп до финансиране на компаниите?

Какво ще научите в Модули 3 и 4?

  • Какво е въглероден отпечатък на компания или продукт?
  • Как да управлявате темата климат?
  • Как се създава стратегия за декарбонизация?
  • Какво прави един продукт устойчив?

Ще говорим с много примери от практиката и ще разиграем конкретни сценарии и казуси, които интересуват компании, ще има възможност за въпроси и дискусия.

Кой ще провежда обученията?

Компанията denkstatt е най-опитната в консултирането по ESG, декарбонизация, управление на околната среда, създаване на корпоративни доклади за устойчивост в България. Компанията е на пазара от 16 години, а екипът й е от близо 30 души. Консултантите от denkstatt работят с различни индустрии във връзка с промените и предстоящите изисквания на европейските регламенти и очакванията на инвеститорите.

Ако вече работите по теми, свързани с ESG, декабонизация, продуктова устойчивост и докладване, може предварително да изпратите въпросите си до:

ekaterina.stoyanova@denkstatt.bg

Регистрация тук: https://bgr2.ebrdevents.com/Account/Register?registrationFormId=444