Представяне на Насоките за ОБП и НКТ на България

baner_oisr

На събитие на 14 юли 2023 г. „Изграждане на силни съюзи” организирано от фондация Impact Drive, Секретариатът на Българската национална контактна точка представи структурата и механизмите и за действие на точката на 20 представители на различни неправителствени и граждански организации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бяха представени Насоките, обхвата на тяхното действие и защо е важно те да бъдат спазвани и популяризирани. Също така беше представена структурата на НКТ и нейните действия и правомощия. След презентацията имаше Q&A сесия, на която участниците задаваха своите въпроси и някои от тях споделиха желанието си за участие в Работната група, наред с вече участващите министерства,  синдикални организации и съюзи.