Представяне на ролята и въздействието на Националналната контактна точка пред списание BGlobal
2

Представяне на ролята и въздействието на Националналната контактна точка пред списание BGlobal

На 11.07.2022 г. е публикувана статия в списание “BGlobal”, в която председателят на Националната контактна точка (НКТ) на България, д-р Бойко Таков, който е и изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), представя ролята и въздействието на Националната контактна точка. В интервюто, д-р Бойко Таков, разказва за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), механизмите за отговорно бизнес поведение, както и каква е ролята на НКТ, казусите, които достигат до нея и нейното въздействие.

Според д-р Бойко Таков, присъединяването на България към ОИСР е следващата голяма крачка, която е на път да направи държавата ни. Един от ефектите е, че страната ще стане по-привлекателно място за чуждестранни инвестиции. ОИСР ясно осъзнава, че международните инвестиции са от огромно значение за световната икономика и допринасят за развитието на страните, а мултинационалните компании играят важна роля в този процес.

Той споделя още, че „Механизмът НКТ е платформа за посредничество и медиация при решаване на специфични казуси, които могат да възникнат при оперирането на дадените бизнеси. Без да е съдебен механизъм, чрез него могат да се подават и разглеждат оплаквания за неспазване на стандартите за отговорно бизнес поведение.“

Един от примерите, който той представя, е свързан с компанията Deutsche Post, DHL и UNI/ITF (2014 г.), и в който германската НКТ е разгледала случаи, свързани с правата на работниците на DHL в няколко държави, в които оперира, включително правото им да създават и да се присъединяват към профсъюзи. С посредническата помощ на този механизъм страните решават конкретния проблем и сключват протокол, с който се задължават да провеждат текущи тримесечни срещи и диалог по тези теми с продължаваща подкрепа от страна на НКТ. Оттогава този протокол е разширяван и преразглеждан няколко пъти.

В заключение д-р Таков споделя, че случаите ясно показват, че обхватът на въздействието може да излезе далеч извън практиката на една конкретна компания и на една отделна страна. В момента в 49 страни има изградени Национални контактни точки. Те са разрешили повече от 500 случая в над 100 държави, свързани с проблеми с отговорното бизнес поведение.

                                                                           Централата на ОИСР в Париж

 

Източник: ИАНМСП