Ръководителят на НКТ - България взе участие в Регионалната среща на социално отговорните работодатели в Стара Загора

img_4476-copy

На 09 април 2024 г., община Стара Загора бе домакин на Регионална среща на социално отговорните работодатели, организирана от списание “Еnterprise” и Националната асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР), в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

 

Целта на срещата бе разговор по темите за корпоративната социална отговорност и ползите за бизнеса и обществото, сътрудничеството между институциите, работодателите, хората в неравностойно положение, техните потребности и нужди. Заключението на събитието бе, че в България има още много нереализирани възможности за развитие на социалната отговорност и внедряване на успешни практики, които да осигурят достойно трудово място и по-добър живот за хората.

 

Участие в дискусиите взеха д-р Бойко Таков  – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и ръководител на Националната контактна точка за отговорно бизнес поведение на България, г-н Радостин Танев –  заместник-кмет в Община Стара Загора с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“, г-жа Наталия Христова – Изпълнителен директор на Националната асоциация на социално отговорните работодатели „НАСОР“, г-жа Нели Костадинова – Експерт в „Регионален център за развитие на социалната икономика“ към Министерството на труда и социалната политика.

Ръководителя на НКТ, изрази подкрепата на ИАНМСП в посока социалното предприемачество, като представи инструментите, представляващи различни проекти и инициативи, които Агенция организира. Той специално наблегна на дейността на Националната контактна точка на България отговорно бизнес поведение, която е към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Дейностите, които представи отговарят на плановете на ИАНМСП да популяризира успешните бизнес модели на социално отговорните предприятия на България, като държава, която се стреми към членство в ОИСР.