Ръководителя на НКТ България пред БНР: Защо е важно отговорното бизнес поведение?
2

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Национална контактна точка за отговорно бизнес поведение към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) бе поканена да сподели повече относно отговорноно бизнес поведени пред Българското Национално Радио

В интервюто си за БНР, ръководителят на НКТ на България, д-р Бойко Таков започна с това, че страната ни е в процес на присъединяване към ОИСР и че страната ни е 51-ва контактна точка, като той смее да твърди, че вече са изградени  основите, за да може тя да заработи.

“Отговорното бизнес поведение е начинът, по който бизнесът гледа на човешкия капитал в една компания, но не само, защото в обхвата попада и съпътстващата го среда. Тук попадат права на човека, социални въпроси, околна среда, борба с корупцията, данъчно облагане, потребителски интерес, иновации и други. Изключително много теми и всички те са обвързани с добри практики и Насоки в тези области. Организацията за икономическо сутрудничество и развитие е разработила Насоки за отговорно бизнес поведение на мултинационалните предприятия, в които се съдържат гореспоменатати направления. Трябва да се каже, че за мултинационална компания се смята, ако тя участва в дейности на чужди пазари, свързани с търговия или инвестиции, независимо от размера.”, споделя д-р Таков.

Националната контактна точка може да бъде сезирана при евентуално неспазване на тези Насоки. Този механизъм функционира от 2000 г. и са разгледани близо 600 специфични случая на компании в 100 държави, допълва д-р Таков.

 

Стандартите, разработвани в областта на околната среда, макар и незадължителни, са изключително важни за конкурентоспособността на компаниите на различните пазари и включването им във веригите на доставки. В този смисъл връзката с Eкологично, социално и корпоративно управление (ESG), както и с Корпоративната социална отговорност (CSR), е много тясна. Стандартите имат и пряко отношение към осигуряване на безопасността на обществото като цяло, давайки насоки за по-добър контрол върху качеството на въздуха, водите, почвите, отпадъците, както и тяхното редуциране и последващо рециклиране.

Необходимо е да се повиши информираността на българските предприятия за възможностите и предимствата на отговорното бизнес поведение, като предпоставка за устойчив икономически растеж и конкурентоспособност в процеса на интернационализация.

 

Цялото интервю може да откриете на следната интернет връзка: https://bnr.bg/post/101912216/d-r-boiko-takov