Среща в Париж на Мрежата от национални контактни точки за отговорно бизнес поведение 
IMG-a8a4eb7d38ebac93aae2ffa6ae108a41-V

      В периода между 29 юни и 1 юли 2022 г., бе проведена среща на Мрежата от нациоанлни контактни точки (НКТ) за отговорно бизнес поведение, на която бяха обсъдени актуализациите отнасящи се до мрежата на националните контактни точки (НКТ), разработването на промоционални планове на НКТ, картографиране на сценарий и предизвикателства по отношение на координацията на НКТ в конкретни случаи, стартиране на инструмент за онлайн обучение на НКТ, въвеждане на регионални мрежи от НКТ, привличането на компании на масата и обучителен курс по трудови въпроси и отговорно бизнес поведение. Събитието се състоя в Централата на ОИСР в Париж, където бяха поканени ръководителите на национални контактни точки от целия свят.

       В първия ден от срещата националните контактни точки бяха поканени да споделят скорошните актуализации относно своите структури и дейности през последния период. По-конкретно НКТ бяха поканени, за да разкажат за промоционалните дейности и съответните развития на национално ниво, както и всеки въпрос представляваш интерес за Мрежата. През втората част от събитието бе организирана допълнителна поверителна среща за подрепа и координация на текущи дела в действащите НКТ. Заинтересованите страни имаха възможност да вземат участие в първата сесия от събитието.

        Втората сесия, която представлява разработване на промоционални планове на НКТ има за цел да улесни и подкрепи проактивното насърчаване от страна на НКТ за изпълнение на аспекта на техния мандат. Сесията обхваща разработване на промоционални планове, различни модели на промоционална дейност, предложения за най-добри практики и дискусия на Мрежата, включваща техните практически наблюдения от минали промоционални дейности. В тази сесия също бяха включени гледни точки от заинтересовани страни, които бяха поканени да споделят своите виждания относно насърчаването на отговорното бизнес поведение от страна на НКТ, както и презентация от секретариата, и дискусия между делегатите на НКТ.

     Също така бе обсъден Планът за действие за укрепване на НКТ (2022 – 2024 г.), който предвижда дейности за подобряване на координацията на НКТ в конкретни случаи, което е идентифицирано като предизвикателство за навременното и ефективно производство. Основната цел на тази сесия е да допринесе за картофрафиране на сценарии, изискващи координация от НКТ и идентифицирането на предизвикателствата в това отношение. Съгласно този план за действие,  На срещата бе представен онлайн инструмента на НКТ, съгласно Плана за действие за укрепване на НКТ, разработен съвместно Секретариатът на ОИСР, в сътрудничество с НКТ. Целта на инструмента е за навлизане на нови служители на НКТ и като хранилище за информация относно мандата на НКТ в съответната страна.

        Срещата на Мрежата на национални контактни точки продължи и на 30 юни, като една от темите, която беше обсъдена е свързана с подкрепата на Секретариата на ОИСР за създаване на регионални мрежи, обхващащи цялата мрежа на НКТ. Последната сесия, която бе проведена през същия ден, обедини НКТ и компаниите за диалог относно насърчаване на участието на компаниите в казусите свързани със специфични случаи. Обсъждането беше с насоченост да събере опита на компиите и на НКТ за ситуации, които са накрали компаниите да откажат участие в целия процес свързан със специфичните случаи и да идентифицира фактори, които могат да доведат до такива решения. Срещата завърши с дискусия относно стимулирането на обмена между НКТ относно стратегии и конкретни практически мерки, които биха могли да бъдат въведени, за да се увеличат максимално шансовете на компаниите да участват в процеса свързан със специфичните случаи.

           През последния ден от срещата бе проведен обучителният курс от Международната организация по труда (МОТ), с подкрепата на Европейския съюз, който е за обучение по трудови въпроси и отговорно бизнес поведение. Курсът е предназначен да подпомогне НКТ да подобрят своите знания и умения по отношение на човешките права свързани с труда и основните елементи на документа за надлежна проверка на правата на човека. Той ще предостави информация за стандартите, инструментите и мрежите на МОТ и насърчаването на съгласуваност на политиките, синергийте и сътрудничество на национално ниво между НКТ и МОТ по въпроси свързани с достойния труд и отговорното поведение. Обучението  приключи с разглеждан и възникващите въпроси като нестандартни форми на работа.