Участие на НКТ България във форума „Сътрудничество за регионално развитие и растеж”
IMG-e8b4d4a87e7bbc84315f7b57c1d2e875-V

На 7 декември 2023 г., в качеството си на ръководител на Националната контактна точка (НКТ) за отговорно бизнес поведение, д-р Бойко Таков взе участие във форума „Сътрудничество за регионално развитие и растеж”. Той се организира от Дипломатическия институт и се проведе в периода 7 – 8.12.2023 г., в хотел „Империал“, град Пловдив. Събитието бе пряко свързано с Насоките на ОИСР по важни теми, имащи отражение в икономическите сфери на национално, регионално и местно ниво. Основната цел на форума бе да свърже представители на местната власт и институциите, работещи в тази сфера, с бизнеса и професионалните сдружения. То се проведе под формата на анализи и дискусии, касаещи икономическите потребности и приоритетите на конкретен регион, с възможност да бъде чут гласа на хората. Програмата обхващаше четири сесии: ОИСР – цели и напредък, инвестиционен климат за регионално развитие, енергийна стратегия и енергийна сигурност, хоризонтални теми.

На мероприятието присъстваха: Георги Ангелов – Заместник-министър на иновациите и растежа, Ангелина Бонева – Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Петър Крайчев – Генерален директор на генерална дирекция „Двустранни отношения“, МВнР, Изабел Шатри, началник на отдел “Децентрализация, финанси и инфраструктура”, Център на ОИСР за предприемачество, Фредерик Мьорис, посланик на Кралство Белгия у нас, Мила Ненова – Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, представители на Търговско-промишлена камара-Пловдив, Стопанска асоциация-Пловдив и др.Ръководителят на НКТ и изпълнителен директор на ИАНМСП, д-р Бойко Таков, очерта  Насоките на ОИСР за Отговорно бизнес поведение и тяхното имплементиране в предприемаческата култура на страната ни. Тези насоки са единственият многостранно съгласуван и изчерпателен кодекс за Отговорно бизнес поведение, който правителствата са поели ангажимент да насърчават, чрез спазване на определен тип поведение. Нещо повече, изпълнението на тези препоръки може да подпомогне предприятията да избегнат или да се справят успешно с неблагоприятните въздействия, свързани с работниците, правата на човека, околната среда, подкупите, потребителите и корпоративното управление, които могат да бъдат свързани с техните операции, вериги за доставки и други бизнес дейности. Ръководителя на НКТ акцентира и на ангажиментите, планирани от Българската НКТ до края на 2023 г., както и на добрите примери на Националните контактни точки в Италия, Франция и Полша за разрешаване на възникнали „спорове“ чрез посредничество.