Практически въпроси, които могат да възникнат при прилагане на Насоките на ОИСР