Българската Мрежа на Глобалния договор организира обучение “Докладване на устойчивостта – новите изисквания към бизнеса”, 12 септември 2024 г.

du

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия постъпи информация от Българската Мрежа на Глобалния договор за провеждането на обучение на тема “Докладване на устойчивостта – новите изисквания към бизнеса” на 12 септември 2024 г. На него имате възможността да научите повече за:

  • Устойчивостта е печеливша бизнес стратегия. Как се превърна в регулаторно изискване?
  • Основни параметри на CSRD – европейската Директива (ЕС) 2022/2464 за докладване на корпоративната устойчивост, в сила от януари 2023
  • Стандарти за докладване и споделяне на матрица за съпоставяне с COP на Глобалния договор
  • Информация за VSME – доброволен стандарт, приложим към малки и средни предприятия
  • Бъдещето на бизнеса в Европа: CSRDDD (CS3D), Deforestation, Forced labour ban, Sector specific standards
  • Tранспонирането в България – какво, кога, кой
  • Подкрепа и ресурси от Глобалния Договор на ООН

 

Повече информация ще намерите тук.