ИАНМСП подготвя сайт посветен на Насоките на ОИСР
OECD2
ИАНМСП подготвя сайт, посветен на Насоките на ОИСР за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведениe

В рамките на четвъртата годишна конфенерция „КСО: Инструменти за внедряване и среда на развитие“, организиран от списание Enterprise с подкрепата на CSR Advise Box, ИАНМСП в лицето на изпълнителния директор Бойко Таков представи ролята на Националната контактна точка за прилагане на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведение, чиито Секретариат се управлява именно от Агенцията.

Ръководител на Секретариата на Националната контактна точка е изпълнтиелният дирктор на ИАНМСП, който представи подробности за структурата на точката и самите насоки.

“Насоките представляват набор от доброволни препоръки за отговорно бизнес поведение, спазвани в страните от ОИСР. В момента работим по сайт, който да предоставя достъпна информация на компаниите относно добрите практики и препоръките към компаниите, които работят и в международен план, и в рамките на страната”, коментира изпълнителния директор на ИАНМСП.

“Сред задълженията на НКТ ще бъдат още да разглежда случаи на нарушения на Насоките, да действа като медиатор между заинтересованите страни, да насърчава диалога – това е един настина важен инструмент, който макар и доброволен може да подобри бизнес средата в страната, защото ще се въведат стандарти за бизнес поведение, при това спазвани от най-силно развитите икономически страни”, коментира изпълнителния директор на ИАНМСП.

Изказването на изпълнителния директор се проведе в рамките на дискусията, посветена на публичните политики и правната рамка на корпоративната социална отговорност, чийто модератор бе д-р Марина Стефанова от CSR AdviceBox, и Илина Мутафчиева, съветник на заместник министър-председателя по климатичните политики, Министерски съвет.

Наред с тях в рамките на конференцията водещи експерти от сферата на корпоративната социална отговорност дискутираха европейските политики в сферата с фокус върху изпълнение на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие, отговорното инвестиране, интегрираното отчитане и въвеждането на международни стандарти за добро корпоративно управление и други.

 

Източник: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия