НКТ - България представи своето развитие и бъдещите си приоритети на срещата на Работната група за отговорно бизнес поведение
1709871929892

На 6-7 март 2024 г., ръководителят на НКТ и изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – д-р Бойко Таков присъства на срещата на Работната група за отговорно бизнес поведение (WPRBC), която се проведе в централата на ОИСР в Париж. На срещата, НКТ- България взе участие в сесията относно присъединяването България. Представянето пред WPRBC за присъединяването на България се проведе в четвъртък, 7 март 2024 г.

                                                                                                                                        (Централата на ОИСР, гр. Париж, Франция)

По време на срещата на WPRBC в дневния ред бяха включени темите за околна среда, климатични промени, както и политиките за отговорно бизнес поведение, които бяха обсъждани от всички присъстващи делегати, представители на присъединилите се и неприсъединилите се държави. Друга тема, която бе коментирана са партньорските проверки на контактните точки на Полша, Казахстан, Турция, Унгария и Словения. Българската НКТ участва в партньорската проверка на Полската контактна точка през юни 2023 г.

На срещата ръководителя на НКТ-България, презентира развитието на контактната точка през последните години от създаването й. Той представи и подробна презентация, като добави, че през тази година НКТ-България ще наблегне върху популяризирането на НКТ в социалните мрежи, както и развитието на съществуващите такива. Друго, което представи е възможността на включването на AI в сайта на точката. Всичко това бе последвано от първоначална дискусия с WPRBC.

          (д-р Бойко Таков,  Мария Ксерну,  Катрин Дови,  проф. Кристин Кауфман /Председател на WPRBC/, Алън Лерберг Йоргенсен  /ръководител на центъра на ОИСР за RBC/)

Във връзка с оценката за присъединяване, която е свързана с политиките на отговорно бизнес поведение на България и е планирана за обсъждане на срещата през юни на WPRBC, ще бъде организирана проучвателна мисия от ОИСР в София през м. април, за която организация ще бъде отговорна българската контактна точка.