НКТ – България взе участие в конференция „Засилване на ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора и трудовата експлоатация във веригите за доставки“
Capture

На 28 май 2024 г. секретариата на Националната контактна точка на България взе участие в съвместна конференция на отдела за борба с трафика на Съвета на Европа и службата на специалния представител и координатор на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и българската Национална комисия за борба с трафика на хора – „Засилване на ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора и трудовата експлоатация във веригите за доставки“, която се проведе в Event Space 2020.

Повече от 50 държавни служители, представители на бизнеса и гражданското общество се събраха в София, за да обсъдят съвместните усилия за справяне с трафика на хора с цел трудова експлоатация. Събитието насърчи диалога и засилените действия към прилагане на етични вериги за доставки в България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференцията разгледа критичната роля на частния сектор за преодоляването на тези предизвикателства и представи политиките и правните развития в надлежната проверка на правата на човека. Той също така улесни обмена на най-добри практики и извлечени поуки за идентифициране и смекчаване на рисковете от трафика на хора и трудовата експлоатация във веригите за доставки.

Секретариатът на Националната контактна точка – България взе участие в последния панел на конференцията, съвместно с участието на Даринка Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, г-н Ангел Бангачев, директор, ръководител на отдел “Правни и бизнес решения” в PwC България и г-н Малт Дрюес, координатор на Германската служба за помощ в областта на бизнеса и правата на човека, чийто модератор беше г-жа Петя Несторова. Панелът засегна именно надлежната проверка на правата на човека в частния сектор и въздействието на Директивата на ЕС за надлежна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD). От страна на НКТ – България бяха представени дейността и структурата на контактната точка, съвместно с Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение на мултинационалните компании и Насоките на ОИСР за надлежна проверка на мултинационалните предприятия. По време на дискусията основно бяха засегнати възможностите, чрез които НКТ би могла да бъде полезна на бизнеса. Съвместните усилия и ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора и трудовата експлоатация бяха силно подчертани по конференция.