НКТ НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ, ПОСВЕТЕНО НА РОЛЯТА НА БИЗНЕСА ВЪРХУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА: BUSINESS TALKS ABOUT HUMAN RIGHTS

ttttt

Националната контактна точка на България ще участва в информационно събитие, посветено на ролята на бизнеса върху правата на човека: Business talks about human rights.

Събитието ще се проведе на 26 юни 2024 г. от 9.30 – 13.30 ч. в The Steps  (гр. София, ул. Братя Миладинови 12) и се организира от Българската фондация за бизнеса и правата на човека с подкрепата на Посолство на Кралство Нидерландия в България като част от проекта “Business and Human Rights: The Dutch Experience”.

Главният Секретар на ИАНМСП – г-н Лъчезар Петков ще представи ролята на Националната контактна точка на България за отговорно бизнес поведение  и допирните точки.

Основна цел на събитието е да разшири познанията в България по все по-актуалната тема за пресечната точка между бизнеса и правата на човека. В дискусията ще вземат участие международно признати експерти като Рон Попър, Беата Фарасик и Олена Уварова, които ще споделят своя опит. Специален фокус на събитието ще бъде и приложението на темата за бизнеса и правата на човека в Кралство Нидерландия, като ще бъдат споделени добри практики.

По време на събитието: “Business Talks about Human Rights” ще се коментират следните теми:

Как темата за бизнеса и правата на човека се прилага в големите международни компании?

Как се променят политиките в Европейския съюз и какво въздействие ще имат върху Източна Европа и по-специално България?

Инициативите за многообразие и включване могат ли да бъдат възможност за подобряване на разбирането по темата?

Как темата за бизнеса и правата на човека се прилага в България?

Какъв е опитът в Кралство Нидерландия и как нидерландските компании ефективно имплементират правилата за бизнеса и правата на човека в бизнес дейността си?

Можете да се регистрирате на следния линк.