Официално представяне на НКТ – България на събитието „Отговорно бизнес поведение“, организирано от ИАНМСП
IMG-cb519a139e0bca85d624edd54e7c2fb5-V

На 20 ноември 2023 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия в качеството и на Национална контактна точка за отговорно бизнес поведение (НКТ) бе домакин на информационното събитие „ОТГОВОРНО БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ“, което се проведе в зала „Роял“, х-л София Балкан Палас. Събитие се отличи с висок интерес от страна на бизнеса, който включваше както МСП, така и големи компании, НПО, служители на държавни институции, браншови организации и други заинтересовани лица. Мероприятието бе открито от Министъра на иновациите и растежа – г-жа Милена Стойчева и д-р Бойко Таков – Изпълнителен директор на ИАНМСП, който е и ръководител на Националната контактна точка.

 

Участие в събитието взеха представители на водещи държавни институции и бизнеса, сред които: г-н Юлиян Попов – министър на околната среда и водите, доц. д-р Маню Моравенов – Изпълнителен директор на Българската фондова борса, доц. д-р Марина Стефанова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, която бе и модератор в първия панел, който беше посветен на „Отговорно бизнес поведение – предпоставка за устойчив растеж и конкурентни предимства“. Други представителите, които взеха участие бяха г-жа Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, г-н Андрей Гюров – подуправител на Българската народна банка, г-жа Ивана Радомирова – член на УС на Българска стопанска камара, г-жа Зорница Русинова – председател на Икономически и социален съвет, г-н Здравко Пешаков – управляващ директор на “SAP България”  и други.

 

 

 

 

 

 

 

Ръководителят на НКТ – д-р Бойко Таков представи детайлно дейността на Националната контактна точка, както и нейните основни функции като механизъм на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Той подчерта основните й задачи, които са да популяризира в България Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение и да служи като извънсъдебен механизъм за разрешаване на възникнали казуси (наричани „специфични случаи“).

Целта на събитието бе да запознае бизнеса с дейността на НКТ по насърчаването на Eкологично, социално и корпоративно управление (ESG) и Корпоративната социална отговорност (CSR). Идеята е да се повиши информираността на българските предприятия за възможностите и предимствата на отговорното бизнес поведение, като предпоставка за устойчив икономически растеж и конкурентоспособност в процеса на интернационализация. Бяха дадени и няколко добри примера на Националните контактни точки в Италия, Франция и Полша за разрешаване на възникнали „спорове“ посредством медиация.

Участниците и в сутрешния и в следобедния панел на  дискусиите се обединиха около темите за национална информираност на бизнеса и единна стратегия за прилагане Насоките за пълноправно членство в ОИСР. Целта е, институциите и предприятията да вървят заедно по пътя към устойчивостта. Само така ще бъдат преодолени всички затруднения  по пътя на МСП към модернизация и осъвременяване, сред които липсата на комуникация между ведомствата, неефективността на информационните режими. Беше обсъдена и идеята за изграждане на национален портал с добре селектирана и лесно достъпна и ясно структурирана информация, която компаниите биха могли да използват  за своята саморегулация и самооценка по скалата на  Eкологичното, социално и корпоративно управление (ESG).