Представяне на НКТ- България пред новопостъпили представители на чуждестранния дипломатически корпус
4409BC748-1887-47FE-A08C-F453D9506090

На 18 октомври 2023 г., г-н Лъчезар Петков, и. д. главен секретар на ИАНМСП и директор на дирекция „Интернационализация на малки и средни предприятия“, ИАНСМП, представи презентация пред новопостъпили представители на чуждестранния дипломатически корпус.

 

 

Събитието е свързано с тазгодишното издание на „Въвеждащ семинар за новопостъпили представители на чуждестранния дипломатически корпус“, който е разделен в четири модула. ИАНСМП взе участие в модул 2 „Bulgarian Economy, Energy and Tourism”, където г-н Лъчезар Петков, представи темата „Internationalization and Development – Initiatives in supporting Bulgarian SMEs”.  Организацията на семинара бе осигурена от Дипломатическия институт и се проведе в сградата на Министерството на икономиката и индустрията. Участниците бяха от различни представителства, като например Бразилия, Полша, Камбоджа, Унгария, Дания, Казахстан, Словения, Норвегия, Монголия, Индия и други.

По време на своето изложение, г-н Лъчезар Петков представи пред аудиторията информация за постигнатите резултати от страна на Агенцията. Сред тях бе и механизмът на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Национална контактна точка (НКТ) за отговорно бизнес поведение, която е ситуирана в ИАНМСП. Той представи НКТ – България, както и дейностите, с които е ангажирана.

 Лъчезар Петков приключи изложението си с апел към новопостъпилите представители на чуждестранния дипломатически корпус, че ИАНМСП винаги е в готовност да оказва съдействие при необходимост и е отворена за международно сътрудничество.