Представяне на НКТ - България пред преподаватели и студенти на УНСС
25DBB6FFC-AE43-4C91-8618-65DF78BC6462

След подписания Меморандум за съвместно сътрудничество на 29 май 2023 г., между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), през есента на 2023 г. предстои организирането на съвместно събитие, на което ще бъде представена Националната контактна точка на България за отговорно бизнес поведение, както и Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение пред преподавателския състав на университета.

Основнo направлениe в двустранното сътрудничество е бъде представянето на механизма съгласно Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) пред релевантните преподаватели, като те в последствие да предават информацията на студентите на УНСС.

Меморандумът обхваща също така и двустранното сътрудничество в следните направления – сътрудничество при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, сътрудничество чрез взаимно съдействие при провеждане на други конкретни активности и събития като Академии, представляващи взаимен интерес, след предварително съгласуване и други. Меморандумът има за предмет взаимното сътрудничество между УНСС от една страна и ИАНМСП, от друга страна, с оглед подпомагане успешното реализиране на политиката, целите и задачите на двете страни. Срокът на Меморандума е 3 години, като през тях той ще бъде с насоченост да запознае и подпомогне студентите и бизнеса.

Университетът за национално и световно стопанство е първия, който ще има възможност от първо лице да се запознае с механизма Национална контактна точка и Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение. Също така, УНСС е първия университет партньор, с който са планирани съвместни дейности, съдържащи се в промоционалния план на НКТ.