Сравнително проучване относно изпълнението на Целите за устойчиво развитие (Програма 2030)
European Study on SDGs.

Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН обединява усилията си с другите европейски мрежи и с PwC – Франция за изготвянето на всеобхватно сравнително проучване относно изпълнението на Целите за устойчиво развитие (Програма 2030) от европейските компании. Това ще е най-голямото проучване за постиженията на бизнеса в страната по отношение на устойчивото развитие. Искаме да разберем не само къде сме, но и как да вървим напред – заедно, по-ефективни и успешни, споделя Дарина Георгиева, Изпълнителен Директор на Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН. Българската Мрежа , в частност г-жа Георгиева, е член – титуляр на Работната група на Националната контактна точка на България за отговорно бизнес поведение.

Мрежа на Глобалния Договор на ООН кани всички български организации

Без значение дали вече сте участници в Българската Мрежа или просто съмишленици в устойчивото развитие – включете се в най-голямото проучване за устойчивостта на бизнеса в страната. Търси се опита на всички компании, от всеки икономически сектор, независимо от размера на бизнеса. Мрежа на Глобалния Договор на ООН иска да научи какво прави бизнесът, за да допринесете за по-устойчиво бъдеще.

Резултатите от проучването

ще бъдат обработени от PwC – Франция. Данните от България, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Обединеното кралство, Сърбия, Турция, Швейцария и Лихтенщайн ще бъдат обобщени в единен доклад за работата на бизнеса по Програма 2030, давайки ни възможност да позиционираме страната ни и да дадем публичност на усилията и постиженията на всички отговорни български компании.

Включете се!
Ще очакваме вашите отговори до 30 Април 2024 г.
Насърчете дейностите на българските компании за постигане на Целите за устойчиво развитие

Попълването на анкетата отнема 15 минути.