представяне на Насоките за отговорно бизнес поведение на ОИСР пред студентите на УНСС
3E7014742-52FF-4AA1-A46A-4D0C6390EA1F

На 29 май 2023 г., Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), д-р Бойко Таков, в качеството си и на ръководител на Националната контактна точка на България за отговорно бизнес поведение и Проф. д-р. Димитър Димитров, Ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), подписаха Меморандум за съвместно сътрудничество.

Основнo направлениe в двустранното сътрудничество ще бъде представянето на механизма на Националната контактна точка (НКТ) на България за отговорно бизнес поведение съгласно Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) пред релевантните преподаватели, като те в последствие да предават информацията на студентите.

Меморандумът обхваща също така и двустранното сътрудничество в следните направления – сътрудничество при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, сътрудничество чрез взаимно съдействие при провеждане на други конкретни активности и събития като Академии, представляващи взаимен интерес, след предварително съгласуване и други. Меморандумът има за предмет взаимното сътрудничество между УНСС от една страна и ИАНМСП, от друга страна, с оглед подпомагане успешното реализиране на политиката, целите и задачите на двете страни. Срокът на Меморандума е 3 години, като през тях той ще бъде с насоченост да запознае и подпомогне студентите и бизнеса.

Университетът за национално и световно стопанство е първия, който ще има възможност от първо лице да се запознае с механизма Национална контактна точка и Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение. Също така, УНСС е първия университет партньор, с който са планирани съвместни дейности, съдържащи се в промоционалния план на НКТ.