Не категоризирани

3E7014742-52FF-4AA1-A46A-4D0C6390EA1F

29 май: Представяне пред студентите на УНСС на Насоките за отговорно бизнес поведение на ОИСР

На 29 май 2023 г., Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), д-р Бойко…