ОИСР започва преговори за членство с България

ОИСР започва преговори за членство с България и още 5 страни

Министерството на външните работи на Република България приветства приетото на 25 януари 2022 г. решение на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за започване на разговори за присъединяване към Организацията с България и останалите страни кандидатки.

Членството в ОИСР е един от основните външнополитически приоритети на България, по който съществува широк обществено-политически консенсус и силна институционална последователност.

България напълно споделя ценностите, визията и целите на ОИСР и има амбицията да участва активно и конструктивно в търсенето на решения на глобалните предизвикателства заедно с останалите страни – членки на Организацията.

Решението на Съвета на ОИСР дава допълнителен импулс на последователните усилия на България за разширяване на взаимодействието с Организацията, насочено към все по-пълното прилагане на стандартите, добрите практики и принципите на ОИСР във всички обществени и икономически области. България е решена да изпълни изискванията и задълженията, свързани от пълноправното членство в Организацията, и да даде своя принос за утвърждаване на ценностите на ОИСР в регионален и глобален план.

Създадена през 1961 г., днес ОИСР е една от най-авторитетните международни организации с водеща роля в изработването и прилагането на най-високи международно признати стандарти във всички ключови области като управление, данъчна политика, транспортна инфраструктура, селско стопанство, образование, дигитална икономика и иновации, климат и др. В момента в ОИСР членуват 38 държави, сред които най-развитите икономики от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия. 22 държави, членуващи в ОИСР, са страни – членки на ЕС.

Наред с България, понастоящем кандидати за членство в ОИСР са още Румъния, Хърватия, Бразилия, Аржентина и Перу.

 

 

Източник: Министерство на външните работи в Република България