Възможност за широкообхватно сътрудничество
OECD_Bulgaria_Hungary
Възможност за широкообхватно сътрудничество: среща на представителите на унгарското и българското национално звено за контакт

Представители на унгарските и българските национални контактни точки имаха възможността за двустранна среща на конференцията „Малък бизнес, голяма сделка“, организирана от Консултативния комитет за бизнеса и индустрията на ОИСР, представляващ повече от 7 милиона компании, и от Националната асоциация на унгарските предприемачи и работодатели, която се проведе в Будапеща между 21-23 март 2022 г.

Тазгодишното събитие се фокусира върху предизвикателната ситуация за малките и средни предприятия (МСП), които претърпяват фундаментални промени поради COVID-19 и проблемите на предприемаческото мислене. По време на интерактивна панелна дискусия лекторите и участниците очертаха областите за бъдещо развитие и обсъдиха най-добрите практики на ОИСР, които биха могли да улеснят прилагането на политиките за МСП в областта на отговорното бизнес поведение, устойчивостта и иновациите.

Сред участниците бяха г-н Йошики Такеучи, заместник генерален секретар на ОИСР, Ласло Гьорги, Държавен секретар по икономическата стратегия и регулиране в Министерството на иновациите и технологиите на Унгария и г-жа Милена Ангелова – главен секретар на Асоциацията на българския индустриален капитал и вицепрезидент на SGI Европа, заедно с др.

Изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия в България (ИАНМСП) г-н Бойко Таков инициира двустранна среща със секретаря на унгарската Национално контактна точка г-жа Виктория Фюжеси за обмяна на опит и споделяне на добри практики в мрежата от Националните контактни точки. В този контекст, България прави сериозни стъпки за присъединяване към ОИСР и за поставяне на основите на отговорното бизнес поведение.

Източник: Национална контактна точка на Унгария