ИАНМСП взе участие в министерската среща на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие “Отговорно бизнес поведение в глобалната икономика” в Париж

1676524313907

ИАНМСП участва в минисетрската среща на Организацията на икономическо сътрудничество и развитие “Бизнес отговорно поведение в глобалната икономика”, която се проведе в Париж в периода 14-16 февруари.

Изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков като ръководител на Националната контактна точка за отговорно бизнес поведение бе част от официалната българска делегация, предвождана от министъра на иновациите и растежа Александър Пулев.

В рамките на пленарната сесия, посветена на НКТ,  изп. директор на ИАНМСП заяви, че ролята на контактните точки, както и спазването на отговорно бизнес поведение е от ключово значение за развитието на интернационалното икономическо сътрудничество.

“Една от ролите на Българската НКТ е да получава и подпомага разрешаването на жалби относно неспазване на Насоките за отговорно бизнес поведение на ОИСР от някое мултинационално предприятие,функциониращо в държавата. Това може да включва медиация между жалбоподателя и мултинационалната компания, както и обществеността. В началото на годината Секретариата на НКТ се включи в редица от медиационни уебинари, в които трупа опит. Тази помирителна функция на независим проверяващ орган, позволява на НКТ да даде безпристрастна оценка и управление на случаите, подчертавайки нейната ролята в разрешаването на спорове относно отговорното бизнес поведение”, каза той по повод ролята на НКТ у нас.

По време на събитието участие взеха министри от редица държави, ръководители на публичните организации, насърчаващи отговорното бизнес поведение на мултинационалните компании, и много други, които в рамките на двата дни дискутираха най-важното относно отговорността на предприятията в глобалната икономика.

В рамките на срещата бе подписана и Декларация за межднародните инвестиции и мултинационалните предприятия. Пълният текст на документа можете да откриете тук: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0489